HOLISTIC SCIENCE PUBLISHER

                                      

- MED FOKUS PÅ HELHETEN

Ny bok!


Akuthomeopati för hela familjenBoken är ett första steg på vägen för alla som vill veta mer om homeopati och därmed öka sin förmåga att hjälpa familjens medlemmar vid akuta problem.


Fakta om de viktigaste homeopatiska akutmedlen varvas med fallstudier, doseringsanvisningar, allmänna råd samt en genomgång av svensk lagstiftning.


Informationen bygger på författaren Chris Jörgenfelts långa kliniska erfarenhet av akuta behandlingar för både människor och djur.

Några behandlingsbara problem som presenteras i boken är:


  • Olycksskador och nervskador
  • Amningsproblem
  • Varbölder
  • Djur- och insektsbett
  • Chock efter en traumatiska upplevelse
  • Förebyggande behandling för flygrädsla samt rädsla för fyrverkerier och transport hos djur

Boken som förklarar en helhetssyn på hälsa:

 

"Du skriver om viktiga saker."

                               Professor Matti Bergström

 


"Det är en ovanligt klok och balanserad framställning hon ger av den problematik vi som psykoterapeuter möter. Jag rekommenderar särskilt varmt denna viktiga och välskrivna bok till läsning för alla som arbetar med KBT. Den behövs som komplement till all den littertur som forskningsförankrar vårt arbete."

                       Professor emiritus Sten Rönnberg


 

Köp boken här:

bokus.com

adlibris.com

vattumannen.se

 

 Här kan du läsa inledningen till


Den inre evolutionen

   - vägen till hälsa  

              av

Chris Jörgenfelt, MSc

Inledning

 

  Inom naturvetenskapen förs det fram teorier  om att   medvetandet och tankarna uppstår i hjärnan, att känslor enbart skapas av hormoner och signal- substanser, samtidigt som personliga egenskaper härör från generna. Människan beskrivs som en biologisk maskin. Finns det ett problem ska felet åtgärdas på en teknisk  nivå eller också ska den saknade substansen tillföras, ungefär som mekaniker arbetar med en bil.  Allt liv förenklas  för att överensstämma med en  en- sidigt materiell värld. En platt värld där enbart kroppens fysiska beståndsdelar accepteras  som verklighet och målet med  livet påstås vara att  föra  sina gener vidare.

 

                                         Läs hela inledningen nedanför

                           Vad innebär holistic science?


   Uttrycket står för en tvärvetenskaplig forskningsmodell, men beskriver samtidigt  hur hjärnhalvorna uppfattar omgivningen - antingen som separata delar eller som en sammansatt helhet. Holistiskt ser den person som uppfattar hur delarna hänger samman, påverkar varandra och skapar det mönster som utgör helheten. Enkelt beskrivit är det som att lägga pusselbitarna ........


                                   

                           

                                Läs mer om holistic science

Varför är helheten viktig?


   För närvarande kämpar samhället med en rad kriser. Inte bara med klimatet och miljön utan finans-, energi- och som boken visar även en hälsokris. Samtliga orsakas till stor del av en bristande förmåga att se den komplexa helheten. Men kriser har alltid två sidor. De talar om att någonting är fel, men skapar samtidigt ett behov av förändring och öppnar för möjligheten till en ny utvecklingsväg.


Genom att följa bokens lista över personliga egenskaper som är viktiga att utveckla för ett leva ett hälsosamt liv, skapar du en bättre balans inte bara för dig själv utan även för dina nära och kära runt dig.Copyright 2013 © All Rights Reserved