HOLISTIC SCIENCE PUBLISHER

- MED FOKUS PÅ HELHETEN

Boken som förklarar en helhetssyn på hälsa:

 

"Du skriver om viktiga saker."

Professor Matti Bergström

 

"Det är en ovanligt klok och balanserad framställning hon ger av den problematik vi som psykoterapeuter möter. Jag rekommenderar särskilt varmt denna viktiga och välskrivna bok till läsning för alla som arbetar med KBT. Den behövs som komplement till all den littertur som forskningsförankrar vårt arbete."

Professor emiritus Sten Rönnberg

 

Köp boken här:

bokus.com

adlibris.com

vattumannen.se

 

 

 

 

Här kan du läsa inledningen till

 

Den inre evolutionen

- vägen till hälsa

av

Chris Jörgenfelt, MSc

Inledning

 

Inom naturvetenskapen förs det fram teorier om att medvetandet och tankarna uppstår i hjärnan, att känslor enbart skapas av hormoner och signal- substanser, samtidigt som personliga egenskaper härör från generna. Människan beskrivs som en biologisk maskin. Finns det ett problem ska felet åtgärdas på en teknisk nivå eller också ska den saknade substansen tillföras, ungefär som mekaniker arbetar med en bil. Allt liv förenklas för att överensstämma med en en- sidigt materiell värld. En platt värld där enbart kroppens fysiska beståndsdelar accepteras som verklighet och målet med livet påstås vara att föra sina gener vidare.

 

Läs hela inledningen

(tryck på den lilla rutan till höger)

 

 

Vad innebär holistic science?

 

Uttrycket står för en tvärvetenskaplig forskningsmodell, men beskriver samtidigt hur hjärnhalvorna uppfattar omgivningen - antingen som separata delar eller som en sammansatt helhet. Holistiskt ser den person som uppfattar hur delarna hänger samman, påverkar varandra och skapar det mönster som utgör helheten. Enkelt beskrivit är det som att lägga pusselbitarna ........

 

Läs mer om holistic science

 

 

 

 

Varför är helheten viktig?

 

För närvarande kämpar samhället med en rad kriser. Inte bara med klimatet och miljön utan finans-, energi- och som boken visar även en hälsokris. Samtliga orsakas till stor del av en bristande förmåga att se den komplexa helheten. Men kriser har alltid två sidor. De talar om att någonting är fel, men skapar samtidigt ett behov av förändring och öppnar för möjligheten till en ny utvecklingsväg.

 

Genom att följa bokens lista över personliga egenskaper som är viktiga att utveckla för ett leva ett hälsosamt liv, skapar du en bättre balans inte bara för dig själv utan även för dina nära och kära runt dig.

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved