HOLISTIC SCIENCE PUBLISHER

- MED FOKUS PÅ HELHETEN

BOKEN ALLA TALAR OM:

Den inre evolutionen - vägen till hälsa

 

 

"Du skriver om viktiga saker."

Professor Matti Bergström

 

 

 

Köp boken här:

bokus.com

adlibris.com

vattumannen.se

 

 

Vill du ha boken signerad kontaktar du:

info@holisticscience.se

 

K

 

Här kan du läsa inledningen till

 

Den inre evolutionen

- vägen till hälsa

av

Chris Jörgenfelt.

Inledning

 

Inom naturvetenskapen förs det fram teorier om att medvetandet och tankarna uppstår i hjärnan, att känslor enbart skapas av hormoner och signal- substanser, samtidigt som personliga egenskaper härör från generna. Människan beskrivs som en biologisk maskin. Finns det ett problem ska felet åtgärdas på en teknisk nivå eller också ska den saknade substansen tillföras, ungefär som mekaniker arbetar med en bil. Allt liv förenklas för att överensstämma med en en- sidigt materiell värld. En platt värld där enbart kroppens fysiska beståndsdelar accepteras som verklighet och målet med livet påstås vara att föra sina gener vidare.

 

Läs hela inledningen

(tryck på den lilla rutan till höger)

 

 

Vad innebär holistic science?

 

Uttrycket står för en tvärvetenskaplig forskningsmodell, men beskriver samtidigt hur hjärnhalvorna uppfattar omgivningen - antingen som separata delar eller som en sammansatt helhet. Holistiskt ser den person som uppfattar hur delarna hänger samman, påverkar varandra och skapar det mönster som utgör helheten. Enkelt beskrivit är det som att lägga pusselbitarna ........

 

Läs mer om holistic science

 

 

 

 

Varför är helheten viktig?

 

För närvarande kämpar samhället med en rad kriser. Inte bara med klimatet och miljön utan finans-, energi- och som boken visar även en hälsokris. Samtliga orsakas till stor del av en bristande förmåga att se den komplexa helheten. Men kriser har alltid två sidor. De talar om att någonting är fel, men skapar samtidigt ett behov av förändring och öppnar för möjligheten till en ny utvecklingsväg.

 

Genom att utveckla dina personliga egenskaper skapar du en bättre balans för såväl dig själv som din omgivning.

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved