HOLISTIC SCIENCE PUBLISHER

                                      

- MED FOKUS PÅ HELHETEN

 

Holistic Science Publisher är ett litet förlag med målsättningen att lyfta fram hälsofakta i ett helhetsperspektiv.

När fakta från enskilda forskningsområden placeras  på rätt plats i en helhetsbild  blir slutsatserna annorlunda än när enbart enstaka detaljer presenteras. Vad som ser bra ut i ett detaljerat och kortsiktigt perspektiv kan vändas till motsatsen när alla bitarna läggs på rätt plats.   

 

Förlaget är i första hand  inriktat på att ge ut böcker inom hälsoområdet.

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved